Em nữ sinh dùng tình đổi điểm

Chuyển sang server #2 #3 nếu server #1 không xem được.
  • Server #1
  • Server #2
  • Zoom +
  • Light Off

Em nữ sinh dùng tình đổi điểm, trong cả năm học do quá mải chơi nên em đã không thể qua được một môn cả lớp chỉ có mình em không qua môn đó và nếu không đạt điểm thì em không thể tốt nghiệp được, đến hôm thi lo sợ mình không thể vượt qua được em đã gạ gẫm thầy giáo dùng tình để đổi lấy điểm người thầy của em nhìn em ngon quá đã đóng hết cửa lớp học lại rồi phang luôn em trong lớp…